07/25/14    VN-INDEX:  602.06 0/0% |  HNX-INDEX: 80.42 +0.08/+0.1%

Máy bay mất tích: Cập nhật giả thiết mới nhất

Ngày 13/03/2014

Việc máy bay Malaysia được cho là quay lại eo biển Malacca trước khi mất tích khiến các chuyên gia đưa ra nhiều giả thiết mới.

Đánh giá

Mã nhúng

Báo lỗi

Bình luận